Home

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) geeft  gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap. Ook signaleert de NCAB ontwikkelingen die opkomen op het terrein van antisemitisme.